Menu
Your Cart

Termeni si conditii

Termeni si Conditii de Utilizare si Cumparare magazin online makeitsmart.ro

 

   Avem rugamintea sa cititi conditiile si termenii prezentati mai jos inainte de utilizarea site-ului, respectiv inainte de a efectua o comanda. Folosirea acestui site si efectuarea unei comenzi online semnifica acceptul dumneavoastra referitor la termenii si conditiile de mai jos.

   In cazul in care aveti nelamuriri sau aveti nevoie de informatii suplimentare, avem rugamintea sa ne contactati la adresa info@makeitsmart.ro


Termeni
Client reprezinta o persoana fizica sau juridica din ROMANIA, care acceseaza site-ul in scopuri personale si care a acceptat Termenii si Conditiile de Utilizare ale  prezentului SITE, parcurgand toate cerintele proceselor de inregistrare, efectuare comenzi, etc.

Societatea faciliteaza Clientilor mijloacele tehnice necesare pentru identificarea si corectarea eventualelor erori survenite cu ocazia introducerii datelor prin introducerea numelui de utilizator si a parolei.

Contractul reprezinta Comanda confirmata de catre Societate, prin care Societatea este de acord sa livreze Clientului produse si servicii la preturile, caracteristicile si termenele de livrare specificate in confirmarea comenzii, iar Clientul este de acord sa efectueze plata acestora conform prezentelor Termeni si Conditii.

Societatea: Make It SMART srl, cu sediul social in Bucuresti, str Vasile Lucaciu, 105 - 107, Camera 1,  inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/8617/20, avand CUI: RO 42822643, e-mail: office@makeitsmart.ro.

Utilizator: reprezinta persoana care acceseaza site-ul in scopuri private sau personale si care s-a inregistrat in formularul de inregistrare si a acceptat Termenii si Conditii.

Site: paginile web de la adresa www.makeitsmart.ro prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informatiiile privind serviciile si produsele oferite de catre Societate. Prezentul site respecta politica cookie-urilor.

Preturi, Reduceri de Pret, Promotii, etc AFISATE

Reducerea de pret afisata pe site pentru fiecare produs este raportata la Pretul de Lista al Produsului, putand fi comparata cu "Pretul Anterior: Cel Mai Mic Pret Afisat in ULTIMILE 30 zile", Pret Anterior debutului aplicarii reducerii, camp care se regaseste la fiecare produs in parte;

Durata promotiilor este indicata pentru fiecare produs in parte, in cazul in care reducerea nu este inclusa intr-o promotie generica sau nu este o reducere fata de pretul de lista al producatorului;

CONDITII DE UTILIZARE SI CUMPARARE

Limitele raspunderii societatii

Societatea depune eforturi pentru prezentarea corecta a informatiilor expuse pe SITE, dar, cu toate acestea, avand in vedere ca pot apare erori cu privire la aceste informatii, precizam urmatoarele:

- Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare/exemplu si au caracter informativ;

- Societatea nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile si caracteristicile produselor prezentate pe site, acestea fiind puse la dispozitia societatii de catre reprezentantii fiecarei marci/furnizor; Unele caracteristici sau descrieri pot fi modificate de catre societate, fara preaviz, sau pot contine erori de operare; Totodata, unele descrieri ale produselor pot fi incomplete datorita considerentelor legate de spatiu sau structura informatiei, insa societatea face eforturi pentru a prezenta informatiile cele mai relevante.

- Site-ul poate contine si link-uri catre alte site-uri, nefiind responsabili de politica de confidentialitate practicata de acestea precum si de informatiile prezentate pe acestea, raspunderea purtand-o integral proprietarii acestora;

- Societatea nu este si nu poate fi facuta responsabila pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate pe site, care nu se datoreaza culpei sale. Utilizatorii pot cere informatii suplimentare telefonic sau prin e-mail.

- Promotiile si preturile/ofertele speciale sunt valabile, in limita stocului disponibil, pe perioade limitate de timp.

- Prezenta produselor pe site nu garanteaza existenta lor pe stoc, stocul putand fi confirmat, la cererea clientului telefonic, sau prin email.

- Valoarea maxima a obligatiilor Societatii fata de orice client, in cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare, este valoarea totala a sumelor incasate de societate de la clientul in cauza.

- Orice informatie de pe site poate fi modificata sau completata fara preaviz.

Mod derulare operatiuni de vanzare pe site

- In cazul in care intre parti s-a incheiat un contract de livrare/vanzare-cumparare care contine clauze specifice, atunci are prioritate contractul respectiv, iar prezentele clauze vin in completarea acestia, in masura in care contractul nu contine dispozitii contrare.

- Prin efectuarea Comenzii pe site, Clientul este de acord cu modul de comunicare, telefonic sau prin e-mail, prin care societatea isi desfasoara operatiunile de vanzare pe site.

- Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata dupa transmiterea confirmarii electronice(prin e-mail) de catre Vanzator, vanzatorul neconsiderand o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

- Contractul intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre vanzator, Confirmarea se transmite prin e-mail.


1. Obiectul Contractului

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie livrarea produselor si prestarea serviciilor de catre Furnizor, produse și servicii descrise în „Nota de Comanda” (Anexa 1 la atasata si care face parte integranta din prezentul Contract ) conform deciziei și opțiunilor Clientului, în schimbul platii de catre Client a preturilor si tarifelor corespunzatoare din Anexa 1, conform condițiilor și termenilor stabiliți prin prezentul contract.

1.2. Nota de Comanda va include prețul/tariful aplicabile pe fiecare componentă/produs sau serviciu comandat și acceptat de catre Client, locatiile(adresele) unde se furnizeaza acestea, cat si orice alte costuri suportate de Client.

1.3. Prin semnarea Notei de Comanda Clientul își exprimă acordul cu privire la specificațiile tehnice ale produselor și serviciilor ce urmează a fi livrate/prestate de Furnizor.

1.4. Modificarea specificațiilor tehnice ale produselor și serviciilor comandate ulterioară semnării Contractului nu este posibilă.

2. Prețul Contractului, Modalitati si termene de plata

2.1. Prețul contractului reprezintă contravaloarea tuturor produselor și  serviciilor descrise în Nota de Comandă (Anexa 1 la Contract).

2.2. Prețul/tariful pentru fiecare produs sau serviciu achiziționat este precizat în Anexa 1 la Contract, prețul total, final, al Contractului fiind în sumă de __lei.

2.3. Plata preţurilor şi tarifelor convenite pentru produsele/serviciile contractate se face pe baza facturilor emise de Furnizor. Plata oricăror sume datorate furnizorului de către Client în baza Contractului va fi efectuata de către Client, liberă de orice deduceri, reduceri, compensări, comisioane, speze bancare, taxe, etc şi va fi efectuată prin transfer bancar în contul Furnizorului indicat pe factură sau în numerar, cu respectarea plafonului de încasări prevăzut de legislația în vigoare.

2.5. Clientul va fi eliberat de plata prețului în momentul decontării sumelor de bani, cu titlu de preț, în contul/casieriei Furnizorului.

2.6. Prețul contractului va fi plătit după cum urmează:

- avans de __% din valoarea contractului ce se va achita la data semnării Contractului;  Clientul care opteaza la modalitatea de plată prin bancă, are obligația achitării avansului în termen de maxim 3(trei) zile lucratoare de la data semnării contractului;

- diferenta de pret rămasă(rest de plata) se va achita cu minim 3(trei) zile lucratoare anterior datei stabilite pentru livrarea produselor și/sau prestarea serviciilor comandate;

2.7. În situația în care Clientul nu efectueaza plata avansului în termenul prevăzut la articolul 2.6, Contractul încetează de plin drept, fără nicio notificare prealabilă;

2.8. În situația în care Clientul nu efectueaza plata diferenței de preț la termenul stabilit la articolul 2.6, Furnizorul nu va livra produsele la data stabilită, Clientul având însă posibilitatea să solicite, în scris, stabilirea unei alte  date de livrare, dar fără a depăși durata contractului; Reprogramarea datei livrării va fi posibilă în condițiile în care Clientul achită diferența de preț și penalitățile aferente, iar Furnizorul va efectua/reprograma livrarea în funcție de calendarul său de livrări;

2.9. Dacă diferența de preț nu este achitată până la data livrării, stabilită în condițiile articolului 2.6, Clientul va fi de drept în întârziere la împlinirea termenului de plată, fără a fi necesară notificarea din partea Furnizorului și va fi obligat la plata unor penalități de întârziere de 0,1 % din valoarea contractului, datorate pentru fiecare zi de întârziere; În situația în care Clientul nu achită diferenta de pret si penalitățile de întârziere  prevazute mai sus în termen de 90 zile de la data stabilita pentru livrarea produselor și/sau prestarea serviciilor comandate, Contractul încetează de plin drept, fără nicio notificare prealabilă;

2.13. Toate penalitățile prevăzute în prezentul contract sunt penalități agreate de părțile contractante, care iau naștere de drept în condițiile neexecutării sau executării culpabile a obligațiilor asumate, iar Furnizorul nu va fi ținut, sub nicio formă să facă în vreun fel dovada prejudiciului.

3. Durata Contractului; Termene Livrare/Furnizare

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 90 de zile;

3.2. Perioada contractuală se calculeaza începând cu data la care avansul este decontat în banca contul/casieria Furnizorului;

3.3. Termenul de livrare a produselor si furnizare a serviciilor va fi programat de catre Furnizor in maxim 90 de zile de la data încasării avansului prevazut la art 2.6, iar Livrarea se va efectua numai dupa efectuarea platii diferentei de pret conform art 2.6.

4. - Drepturile şi Obligaţiile Părţilor

4.1. Drepturile şi Obligaţiile  Furnizorului

4.1.1. Să livreze Clientului produsele și serviciile ce fac obiectul prezentului contract, în termen de maxim  90 de zile de la data încasării avansului și numai în condițiile în care Clientul achită integral sumele datorate la termenele de plată prevăzute la articolul 2.

4.1.2. Să livreze Clientului produsele și serviciile comandate însotite de factura de vânzare, procesul verbal de predare-primire, instrucțiunile de folosință si cărțile tehnice pentru produse;

 4.1.3. Să anunte, cât mai urgent posibil Clientul, în cazul în care, din motive independente de vointa sa, nu poate respecta termenul de livrare convenit, și sa comunice Clientului, data la care se va reprograma/efectua livrarea, cu respectarea termenului prevăzut la art. 3;

4.1.4. Să livreze Clientului produsele și să presteze serviciile în strictă conformitate cu specificațiile menționate în Nota de Comandă;

4.1.5. Să remedieze, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării, orice reclamație referitoare la neconformitatea produselor livrate/serviciilor prestate sesizată de Client la data recepției bunurilor; Răspunderea Furnizorului privind garanția legală de conformitate apare într-un termen de 1 an calculat de la data livrării produsului(lor);

4.1.6. Să remedieze, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării, orice reclamație referitoare la neconformitatea produselor livrate/serviciilor prestate sesizată de Client in perioada garantiei si constatate ca fiind din vina furnizorului;

4.17. Să încaseze prețul contractului la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

4.1.8. Să plătească penalități de întârziere de 0,1% din valoarea avansului încasat, pentru fiecare zi întârziere în livrarea produselor, calculate începând cu ziua imediat următoare datei de livrare stabilită în condițiile contractului, cu excepția cazului de forță majoră.

4.2 Drepturile si obligatiile Clientului sunt:

4.2.1. Să semneze Nota de Comanda anexata prezentului contract, semnatura sa reprezentand acordul cu privire la  specificațiile tehnice ale produselor si serviciilor comandate.

4.2.2. Să plătească Furnizorului, integral şi în cadrul termenului de plată prevăzut în Contract, preţurile şi tarifele, contravaloarea tuturor produselor si serviciilor furnizate în baza Contractului, precum şi cuantumul Taxei pe Valoarea Adaugată aferentă;

4.2.3. Să achite penalitățile de întârziere calculate în condițiile art.2.9.;

4.2.4. Să primească produsele numai după decontarea, în banca, contul sau în casieria Furnizorului, a avansului, a diferenței de preț si a penalităților de întârziere la punctul 2.9.;

4.2.5. Prin semnarea contractului, Clientul își dă acordul cu privire la accesul în imobilul său a reprezentanților Furnizorului pentru livrarea produselor si montajul acestora, după caz, fara a se invoca ulterior în vreun fel, "incalcarea dreptului de proprietate".

4.2.6. Să respecte instrucțiunile de folosință și de amplasare a produselor livrate;

5. Specificatii si Clauze Comerciale

5.1. Clientul declară că a fost informat corect, complet si precis de către Furnizor, asupra:

- pretului total și a modalitatilor de plată al produselor și serviciilor comandate, modalității de calcul a prețului, costurilor suplimentare de transport, montaj, etc;

- caracteristicilor esentiale ale produselor(denumirea si/sau marca produsului, capacitatea produsului de a corespunde  scopului pentru care a fost  fabricat);

- tuturor caracteristicilor tehnice și calitative ale produselor și serviciilor comandate;

- componenței produselor;

- eventualelor riscuri previzibile, modul de utilizare;

- contraindicatiilor de utilizare;

- duratei de valabilitate a contractului și condițiilor încetării acestuia;

5.2. De asemenea, Furnizorul  nu va fi raspunzator pentru ranirea, pierderea sau distrugerea, directa sau indirecta, totala sau partiala, ce pot aparea din utilizarea sau setarea incorecta a produselor. Inainte de utilizarea produselor, Cumparatorul este responsabil sa verifice daca produsele alese corespund scopului sau de folosinta şi sa işi asume riscurile şi responsabilitatea totala derivate din aceasta.

5.3. Clientul intelege ca toate softurile, licentele utilizate de produse nu sunt proprietate Furnizorului, respectiv ca drepturile si responsabilitatile privind acestea nu i se pot imputa Furnizorului.

5.4. Clientul este de acord să primească informații referitoare la Contract prin sms/e-mail la numărul de telefon si adresa de contact furnizate în contract ca date de identificare;

5.5. Furnizorul își rezervă dreptul de a marca și sau inscripționa produsele fabricate furnizate Clientului cu sigla lui și oricare dintre mărcile vizuale și sloganurile asupra cărora deține un drept de proprietate intelectuală;

5.6. Furnizorul nu efectueaza lucrari de finisare sau alte reparatii.

6. Livrarea produselor; Predare-Primirea 

6.1. Recepția bunurilor livrate și a serviciilor prestate se va efectua pe baza unui Proces Verbal de Predare-Primire, semnat de ambele părți, direct sau prin persoanele desemnate.

6.2. Clientul are obligatia de a verifica, anterior semnării Procesului Verbal de Predare-Primire, coletele livrate, sub aspectul cantității și integrității lor, certificat(e) de garantie și conformitate, în strictă concordanță cu Nota de Comanda acceptată;

6.3. Clientul va consemna in Procesul Verbal de Primire–Predare eventualele nereguli privind cantitatea si integritatea produselor livrate, eventuale neconformități, etc;

6.4. Omisiunea consemnării în Procesul Verbal de Predare-Primire a neregulilor constatate la recepția bunurilor nu-l va îndreptăți pe Client să formuleze aceste reclamații ulterior.

6.5. Refuzul Clientului de a semna de primire pe actele care însoțesc bunurile și serviciile livrate se va consemna, ca atare, de persoanele care asigură livrarea;

6.6. In cazul refuzului de a semna Procesul Verbal de Predare-Primire, bunurile se vor considera livrate și serviciile prestate în condițiile contractului și Clientul își pierde dreptul de a formula sesizări cu privire la cantitatea și calitatea bunurilor livrate și a serviciilor prestate;

7. Transferul Dreptului de Proprietate

7.1. Transferul proprietății bunurilor ce fac obiectul prezentului contract se va realiza la predarea bunurilor, pe baza Procesului Verbal de Predare-Primire;

7.2. Refuzul clientului de a semna Procesul Verbal de Predare-Primire se va consemna ca atare de către delegatul Furnizorului care efectueaza predarea bunurilor și va echivala cu o confirmare a primirii bunurilor.

7.3. Clientul își exprimă acordul să primească factura direct, prin semnare de primire sau în format electronic la adresa de mail indicată.

8. Garantia

8.1. Furnizorul garanteaza calitatea produselor conform termenelor de garantie înscrise în Certificatele de conformitate și garanție ce însoțesc produsele predate;

8.2. Clientul are obligația de a păstra intact Certificatele de garantie, conformitate  sau buletinul de control  ce însoțesc fiecare produs, efectuarea remedierilor în perioada de garanție fiind condiționată de prezentarea acestora de către impreuna cu Procesul Verbal de Predare-Primire si facture de achizitie a acestora;

8.3. În cazul aparitiei unor eventuale defecte de conformitate sau alte defecte calitative, pe durata garantiei, Clientul va putea formula reclamatii în termen de două luni de la momentul sesizarii acestora. Clientul va transmite prim mail la adresa de contact reclamatia însotita de factura fiscală de livrare a produselor, de Procesul Verbal de Predare-Primire, Certificatul de conformitate și garanție, buletinul de control. Remedierea neconformităților și a defectelor semnalate de client se va efectua în condițiile art. 4.1.5 și 4.1.6;

8.4. În cazul în care se constată deficiențe ale prodususului ca urmare a intervenției Clientului cu ocazia executarii unor montaje sau reglaje efectuate ulterior predării, îndreptățește Furnizorul să refuze cererea de reparație/remediere pe garanția acordată.

8.5. În situația în care eventualele defecțiuni sesizate de Client pe perioada de garanție a produselor s-au produs ca urmare a nerespectării condițiilor de folosință și/sau păstare a acestora, Furnizorul este îndreptățit să refuze efectuarea reparației pe garanția acordată.

9. Confidentialitatea

9.1. Părțile înțeleg că existența și conținutul prezentului Contract sunt confidențiale. În consecință părțile se obligă să nu divulge nicio informație unei terțe părți, cu excepția autorităților îndreptățite conform legii să le cunoască.

10.  Prelucrarea datelor

10.1.  Prin semnarea prezentului Contract şi în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare Clientul este de acord în mod expres ca datele şi/sau informaţiile furnizate, datele sale cu caracter personal inclusiv cele având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală să fie incluse în baze de date şi prelucrate, conform legislaţiei în vigoare, în scopuri de comunicaţii electronice şi/sau între Furnizor şi terţe părţi precum şi în orice alte scopuri permise de reglementările legale în vigoare.

Fără a prejudicia în vreun fel vreunul din drepturile Furnizorului, prin semnarea Contractului, Clientul, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, este de acord în mod expres cu: i) prelucrarea de către Furnizor, în condiţiile legii, a tuturor şi oricăror date de localizare şi/sau date referitoare la trafic, şi a altor date care îl vizează, în vederea facturării Clienţilor, stabilirii marketingului şi/sau comercializăriii propriilor servicii şi/sau furnizării de servicii cu valoare adăugată, pe durata necesară obligării Clientului la achitarea debitelor datorate, comercializării, respectiv furnizării serviciilor, pe perioada cât este Client, pe perioada cât figurează ca debitor al Furnizorului, precum şi după aceste perioade, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare; oricare din aceste date pot fi trimise, conform reglementărilor legale în vigoare, către terţe părţi în scopul furnizării serviciilor cu valoare adăugată; ii) prelucrarea datelor şi/sau informaţiilor furnizate, datelor sale cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal şi/sau alte date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, pe toată perioada după data semnării Contractului, pe perioada cât este Clientul Furnizorului, pe perioada cât figurează ca debitor al Furnizorului, precum şi după aceste perioade, în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare; iii) primirea de comunicări nesolicitate prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită intervenţia unui operator uman, prin fax ori prin poşta electronică sau prin orice altă metodă, inclusiv cele care folosesc serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului; v) includerea datelor şi/sau informaţiilor furnizate, datelor sale cu caracter personal în registrul public de Clienţi ai Furnizorului precum şi cu scopul întocmirii acestui registru în care pot fi incluse datele lor cu caracter personal, precum şi cu posibilităţile de utilizare.

10.2. Prin semnarea prezentului Contract şi în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Clientul este de acord în mod expres ca datele şi/sau informaţiile furnizate, datele sale cu caracter personal, inclusiv cele având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, cele referitoare la datoriile sale şi/sau datele cu caracter pozitiv privind îndeplinirea obligaţiilor de plată şi/sau datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenţii şi/sau date referitoare la inadvertenţele constatate în documentele/declaraţiile sale, prezentate să fie transmise, prelucrate, consultate de către Furnizor sau terţe părţi, ori de câte ori este necesar în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii Contractuale.

10.3. Clientul are urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal: i) dreptul de acces la date; (ii) dreptul de intervenţie asupra datelor; (iii) dreptul de opoziţie; (iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; (v) dreptul de a se adresa justiţiei. Drepturile pot fi exercitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, acestea fiind prezentate Clientului la data semnarii Contractului. Orice cereri trimise către Furnizor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi făcute în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau email, de către persoanele autorizate din partea Clientului, dacă nu este cerut altfel conform reglementărilor legale în vigoare.

10.4. Clientul este de acord ca datele cu caracter personal ce îi aparțin să fie folosite de către Furnizor doar pentru derularea prezentului Contract. Furnizorul informează pe această cale Clientul că are dreptul de a prelucra date cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

11.  Modificarea Contractului

11.1. Orice modificare intervenita pe parcursul executarii prezentului contract se va face în scris, cu acordul și sub semnătura ambelor părți;

11.2. Dupa semnarea contractului Clientul nu poate solicita înlocuirea sau returnarea produselor ce fac obiectul contractului.

12. Cesiunea/Subcontractarea

12.1. Clientul nu va putea ceda sau transfera, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile și/sau obligațiile sale care decurg din prezentul contract, decât în baza consimțământului scris, in prealabil, al Furnizorului sub sancțiunea nulității transferului.

13. Forta Majora

13.1. Partile nu raspund pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă sau cu întarziere a contractului în caz de forță majoră notificată, în scris contractantului, în termen de 5 zile de la data aparitiei ei;

13.2. In cazul în care cazul de forta majora dureaza mai mult de 2 luni, contractul poate înceta la cererea oricareia dintre Parti, fara a se pretinde daune. Notificarea in scris a cazurilor de forta majora, se va face conform legislatiei romane in vigoare aferenta cazurilor de forta majora prevazute de lege.

14. Legislatia Aplicabila/Litigii

14.1. Părțile convin să depună eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă, prin reperezentanții lor, neînțelegerile și/sau litigiile decurgând din și în legătură cu prezentul contract. Soluționarea amiabilă a diferendului va fi efectuată în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data în care una din părți a notificat celeilalte părți dorința sa de a soluționa amiabil neînțelegerile în cauză;

14.2. În cazul în care acest termen a fost depășit sau părțile nu au ajuns la o înțelegere valabilă, diferendele/litigiile vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente de la sediul Furnizorului;

14.3. Documentele ce constituie prezentul contract, toate anexele nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele stabilite prin contract.

14.4. Contractul este sub incidenta legislatiei în vigoare din România.

15. Încetarea Contractului

15.1. Contractul înceteaza prin acordul de voință al părților sau la expirarea termenului;

15.2. Contractul încetează de drept, fără interventia instantei de judecată, fara notificare prealabilă, în urmatoarele conditii:

15.2.1. Clientul nu respectă obligația de plată a avansului în termenul stabilit;

15.2.2. Clientul nu achită în termenul stabilit conform Contractului, Diferența de Preț(restul de plata).

16. Comunicari intre Parti

14.1. În interesul prezentului Contract orice notificare se consideră valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți la adresa, numărul de telefon sau adresa de mail indicate.

17. Clauze finale

16.4. Fiecare persoană care semnează în numele și pe seama uneie dintre părți declară și garantează că a fost pe deplin împuternicită să semneze acest contract și că au fost întreprinse toate măsurile legale necesare pentru a se autoriza semnarea prezentului contract.

16.5 Părțile contractante declară, de comun acord, că prezentul contract reprezintă voința lor, au luat cunoștință de toate prevederile contractului, au citit și înțeles și își exprimă acordul pentru derularea lui în condițiile de mai sus.

 

Anexe la Contract: Anexa nr.1 ”Nota de Comanda” face parte integrantă din prezentul Contract.

 

 

Politica cookies
Noi și partenerii noștri folosim tehnologii, precum modulele cookie de pe site-ul nostru, pentru a ne personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții pentru rețelele de socializare și pentru a ne analiza traficul. Faceți click pe buton pentru a fi de acord cu utilizarea acestei tehnologii Politica Cookie