Menu
Your Cart

Politica de confidentialitate

Politica de Confidentialitate

 

MakeItSMART.ro  respecta prevederile Regulamentului UE 679/2019 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a datelor. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului , clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de confidentialitate, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului makeitsmart.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, computere personale, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc), vă rugăm să nu utilizați site-ul makeitsmart.ro.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Beta Services SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor sub brand-ul „Make it SMART”.

Prin bifarea campului din site precum că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Aspectele care trebuie sa le stiti despre informatiile pe care le colectam, scopul pentru care le colectam, cum le folosim si cu cine le mai impartasim sunt urmatoarele:

1.    Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Makeitsmart.ro colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

A. Administrarea, îmbunatatirea și comercializarea produselor furnizate de site-ul makeitsmart.ro.

B. Activități comerciale de vânzări produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de produse pe website-ul makeitsmart.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.

·         Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor makeitsmart.ro, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse și comportamentului consumatorului.

  • Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor de pe website-ul makeitsmart.ro),  îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.

·         În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare. 

2.    Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

·         Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-urile makeitsmart.ro:

o    nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail,, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ului makeitsmart.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; 

Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați  Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.

·         Pentru activități comerciale de vânzări de produse, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul makeitsmart.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

·         nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.

·         Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor makeitsmart.ro, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

o    nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, makeitsmart.ro prelucrează date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.

·         Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de makeitsmart.ro, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:

– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, makeitsmart.ro prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de produse.

·         În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca makeitsmart.ro să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

3.    Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, makeitsmart.ro poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai makeitsmart.ro(cum este cazul companiilor cu care makeitsmart.ro se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă makeitsmart.ro în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu makeitsmart.ro precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Datele înregistrate de makeitsmart.ro nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor makeitsmart.ro

4.    Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

·         de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;

·         de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;

·         de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;

·         de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;

·         de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;

·         la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;

·         de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;

·         de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;

·         de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;

·         de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către makeitsmart.ro prin accesarea formularului de contact la adresa makeitsmart.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail info@makeitsmart.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către makeitsmart.ro (prin accesarea formularului de contact la adresa  makeitsmart.ro/contact sau la adresa de de e-mail a info@makeitsmart.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al makeitsmart.ro; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

5.    Prevederi speciale legate de minori 

Makeitsmart.ro  nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

Makeitsmart.ro  nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul makeitsmart.ro , ori participarea la concursuri sau campanii ale makeitsmart.ro, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la makeitsmart.ro numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

Politica cookies
Noi și partenerii noștri folosim tehnologii, precum modulele cookie de pe site-ul nostru, pentru a ne personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții pentru rețelele de socializare și pentru a ne analiza traficul. Faceți click pe buton pentru a fi de acord cu utilizarea acestei tehnologii Politica Cookie